Chtěli jsme sociální problematiku občanů řešit, ale stát se nám vysmál do ksichtu

25.06.2015 TISKOVÉ ZPRÁVY

Na počátku byl tlak starostů na změnu legislativy v návaznosti na rostoucí výši vyplácených dávek hmotné nouze, konkrétně doplatku na bydlení a rozmach počtu soukromých ubytoven.  Vznikl poslanecký návrh novely zákona o hmotné nouzi, ale už v připomínkovém řízení starostové, i náš městský obvod, poukazoval na trhliny a nedostatky. Tyto nebyly brány v potaz.

Chtěli jsme sociální problematiku občanů řešit, ale stát se nám vysmál do ksichtu

Na počátku byl tlak starostů na změnu legislativy v návaznosti na rostoucí výši vyplácených dávek hmotné nouze, konkrétně doplatku na bydlení a rozmach počtu soukromých ubytoven.  Vznikl poslanecký návrh novely zákona o hmotné nouzi, ale už v připomínkovém řízení starostové, i náš městský obvod, poukazoval na trhliny a nedostatky. Tyto nebyly brány v potaz. V rámci schvalování poslanci odhlasovali původně předložený návrh doplněný o pozměňující návrh poslance Stanjury. Ten se týkal možnosti obcí vyjadřovat se k existenci ubytoven v dané obci. Zákon nabyl platnosti k 1. 1. 2015 a účinnosti k  1. 5. 2015. V tomto mezičase jsme opětovně poukazovali na úskalí zákona ve smyslu, že neznáme konkrétní kritéria podle kterých máme souhlasy vydávat a požadovali jsme  po MPSV metodiku. Oponovali jsme také, že stanovisko obce nemůže být závazné dle jiné platné legislativy. Nikdo neposlouchal, všichni schovávali hlavu do písku a nejspíš čekali, co se bude dít po 1. 5. 2015.  A pak nastal chaos… obce se měly vyjadřovat ke konkrétním lidem z ubytoven, nikoli ubytovnám jako takovým. Jedinou informaci , kterou jsme dostali byly jméno a příjmení klienta úřadu práce a ….. Rada našeho městského obvodu, s ohledem na výše uvedenou kritiku zákona, se vyslovila, že se k žádostem nebude vyjadřovat z důvodu, že zákon nestanovuje přesná kritéria ani procedurální pravidla, podle kterých bychom žádosti mohli posuzovat.  Mnoho obcí souhlasy začalo vydávat, jelikož se u nich nacházejí klasické zaměstnanecké ubytovny anebo menší ubytovny, kde jejich nájemníky znají. Problém však byl v Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Zde kvete byznys s chudobou a mnozí starostové byli odhodláni situaci řešit, postavit se k ní čelem i za cenu „výbuchu“. Byli jsme mnohdy atakováni a vyzýváni ke změně svého stanoviska úřadem práce, paní ministryní MPSV, neziskovou organizací Vzájemné soužití, provozovateli ubytoven a v neposlední řadě prostřednictvím petice i obyvateli ubytoven. Tlakům jsme čelili a byli odhodláni neuhnout, protože si vážíme každého občana v našem městském obvodě, který je zodpovědný za své žití, případně za žití svých dětí a těmto lidem chceme zajistit kvalitní a bezpečný život v obvodě. Ano, na ubytovně se může ocitnout kdokoliv. Ale každý zodpovědný člověk svou životní etapu na ubytovně řeší jako krátkodobou, krizovou a snaží se hledat východisko z této situace. Těmto lidem jsme připraveni pomoci. Základním kritériem je, že daný člověk má o pomoc zájem. Jakési čísla, odhady, kolik lidí by skončilo z důvodu nevyplácení doplatku na bydlení na ulici dle mého poukazují akorát na to, že tento počet lidí svou situaci nechce řešit sám od sebe a současný způsob života jim vyhovuje. Usuzuji z toho, že každý sociální odbor dané obce má zákonnou povinnost se postarat o občany své obce, a proto, kdyby nastala situace, že obyvatel ubytovny nedostane dávku a bude mu hrozit vystěhování z ubytovny, jeho možností je se obrátit na příslušný sociální odbor, který by mu nabídl pomoc, včetně řešení bytové problematiky. Ale zde narážíme na nezájem většiny těchto lidí o pomoc. Protože v tomto procesu již musí splňovat jakási kritéria a řídit se jakýmisi pravidly.

Bohužel tohoto „výbuchu“ a tlaku se zalekli zákonodárci, úřady práce nevěděly, jak postupovat, a proto pan ministr Chovanec, zodpovědný za výklad legistativy ČR, změnil svůj původní názor na výklad zákona o hmotné nouzi, konkrétně tvrzení, že stanovisko obcí je závazné a paní ministryni Marksové napsal, že je nezávazné. Znamená to, že úřady práce ho budou po obcích požadovat, ale nemusí se jim řídit. A proto se ptám, proč není vůle státu situaci řešit…

Petra Bernfeldová, starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz


Autor: Petra Bernfeldová

Petra Bernfeldová starostka, předsedkyně povodňové komise


Ostravak na facebooku Ostravak na twitteru Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Novinky e-mailem