Ostrava Jih - Co schází a co přebývá

VAŠE NÁZORY

Na adresu hnutí dorazil příspěvek, který se zabývá situací v Ostravě Jihu, konkrétně sídlištěm Dubina. Autor nás poprosil o jeho publikaci na našem webu, byť se pod něj nechtěl podepsat celým jménem. Jeho přání respektujeme. Chcete-li vyjádřit svůj názor k tomuto tématu, napište nám na recepce@ostravak.info.
Pokud vás trápí podobná témata, napište nám! Vaše názory nás zajímají.

      Každý ostravský obvod má určitá specifika. Pro Ostravu – Jih platí, že je rozsáhlou lokalitou s řadou sídlišť. Zkusme se podívat na satelit Dubina, který má přibližně dvacet tisíc obyvatel a nevalnou pověst, co se týká pojmu dobrá adresa.
      Občané zde nesporně postrádají tzv. občanskou vybavenost, zato zde přebývá řada, jak se domníváme, zbytečných marketů, které zabírají tolik potřebnou plochu. Ulice jako Fr. Formana nebo Jiříkovského a další jsou jakousi sestavou panelových činžáků, což z hlediska ekonomie urbanizace znamená pouze jedno: Do práce a domů…
      Jak víme, tak práce v Ostravě po roce 1993 vymizela, což má řadu neblahých důsledků, včetně pouliční i skryté kriminality. A tady vzniká první závažná otázka: „K čemu tolik nákupních středisek, když kupní síla zdejších obyvatel stále klesá“? A navíc, jen přes ulici Plzeňská, je Lídl a nějakých tři sta metrů níže další velkoprodejna. 
      Předmětná lokalita zvaná Dubina také stárne, ale najít zde klub důchodců by asi bylo těžké. Klub pro matky s malými dětmi by možná také uspěl. Z obrácené strany – trávení volného času mládeže má mít znaky viditelné strategie, která by napomáhala enkulturaci. Přesněji řečeno“pedagogika volného času“ tu není uplatněna, a pokud ano, tak pouze v hlavách místních zastupitelů.
      Například na sportovní dvůr základní školy Fr. Formana se derou přes plot zájemci o fotbal, ale o řízeném provozu se nedá hovořit. Zdá se, že na to doplácí nejenom ten plot školy. Ke koloritu místa patří rovněž po ulicích roztroušené nákupní koše, na které lze narazit i na překvapivých místech, dále počmárané zdi domů, tepelných výměníků apod.
      Jako nedobrý příklad může posloužit rovněž asfaltové hřiště umístěné za obytným domem na Fr. Formana 57, které se nachází pouhých dvacet metrů od této zástavby a je v letním období zdrojem hluku, který někdy zasahuje až do nočního klidu. A opět zde nenalezneme žádný provozní řád, ani nikoho (třeba z řad městské policie Ostrava), který by měl zájem na tom, aby se situace normalizovala. Vznikají další velmi závažné otázky na teoretického provozovatele: V případě úrazu zodpovídá KDO, obec? A do jaké míry?
      Požadovat po „otcích“ městské části, aby bylo hřiště zbudováno jinde, na vhodnějším místě, by mělo asi takovou šanci uspět, jako požádat krajně nerudného otčíma o zvýšení kapesného… Vyjádřeno zkratkou: Plať nájemné a drž ústa! 
      K běžným procedurám, používaným Městskou policií, patří bagatelizace, kdy na oznámení okrskáři, že se děje něco, co by se dít nemělo, je občan uzemněn odpovědí, že jinde, jako na Jiříkovského nebo Škody je to horší… 
      Ale občan přece neřeší celkovou situaci v lokalitě, za tyto úkony jsou placeni úplně jiní lidé a to včetně Policie České republiky. Z tohoto důvodu se tyto platby jeví jako ztrátové a jistě bude dobré, po vzoru některých západních měst, zavést občanské hlídky s mobily a účinnými kontakty na „silové složky“. Heslo “Pomáhat a chránit“ tak nabývá jiný obsah – … vlastními silami a pozor – také s relevantními platbami za výkon občanských služeb! Přitom by se zcela jistě ušetřilo, což by mělo zaujmout centrum veřejné a státní správy, tedy město Ostravu a adresně Ing. Petra Kajnara (ČSSD), který v tomto směru by měl mít určité zkušenosti.
      Vraťme se k marketům s velkou prodejní plochou. U smyčky tramvají, poblíž silnice Plzeňská najdeme Interspar, směrem do sídliště je Hruška, kousek níže nedaleko Plzeňské velkoprodejna Albert a nedávno se ve stejné geografické linii objevil PENNY market. 
      Pokud provedeme shrnutí předchozího textu, tak nás musí také napadnout otázka, Jakého má  Ostrava – Jih  starostu a z které politické strany? Pokud se ohlédneme trochu zpátky, tak zde několik funkčních období pobíral starostenský plat Ing. Jiří Němec (ČSSD), po něm se objevil Mgr. Ot. Veřovský (ČSSD), nyní je zaměstnancem občanů tohoto obvodu Mgr. Karel Sibinský (ČSSD), ale není známo, zdali si tuto zásadní vazbu uvědomuje…
     Jedno, jak se zdá víme naprosto jistě, na čele místní radnice by se měl konečně objevit kreativní a pracovitý člověk a nemusí být nutně z ČSSD. 

                -fk-

Ostravak.info Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Odběr článků e-mailem