NAPSALI NÁM - Dotace na ozdravné pobyty? V tomto školním roce těžko

VAŠE NÁZORY

Není to tak dávno, co se všechny politické strany v Ostravě dušovaly, že jejich prioritou je zkvalitnění ovzduší ve městě a že si jeho katastrofální stav uvědomují. Možná právě proto v květnu loňského roku vznikl Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší, z něhož mají být dotovány ozdravné pobyty dětí ze základních a mateřských škol.


Už na podzim podle informace, kterou v první polovině října 2010 poskytl ČTK náměstek primátora Dalibor Madej, požádaly o příspěvek na ozdravné pobyty tři školy. Představitelé ostravských škol  byli na ředitelské poradě školských pracovníků svolané na Novou radnici hned na začátku školního roku informováni, že mohou
o dotace žádat, dostali do rukou jasné podmínky, začali vyplňovat příslušné formuláře.

Školy takovou nabídku pochopitelně přivítaly, ještě v prosinci odevzdaly příslušné dokumenty a do začátku března čekaly na rozhodnutí úřadu. A to skutečně přišlo - přes datové schránky se školám dostalo informace, za kterou by se nemusla stydět ani chytrá horákyně: "Magistrát města Ostravy,odbor ochrany životního prostředí... sděluje, že projednání vaší žádosti o poskytnutí podpory z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší bylo na základě usnesení Komise životního prostředí rady města odloženo z důvodu nutnosti úpravy Statutu Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší". Dále pak pod textem podepsaný Ing. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí, upozorňuje "na pravděpodobnou nereálnost čerpání podpory na ozdravné pobyty ve vámi požadovaném termínu", neboť podmínky pro poskytování podpory se mění - jinými slovy: ozdravné pobyty financované z fondu, založeného radnicí, se v tomto školním roce s pravděpodobností rovnající se jistotě konat prostě nebudou. Kdo do konce února nedostal, už nedostane.

A důvod? Podle stanoviska ministerstva zdravotnictví, na jehož základě se statut fondu mění, mají školy na ozdravné pobyty vyjíždět v hlavní topné sezoně, tedy od začátku listopadu do konce dubna, a to nejméně na dva týdny.

 

Školy se ptají: Proč se podmínky mění za pochodu?

Mnohé školy už mají v současnosti rozjednané pobyty v konkrétních termínech, většinou ale v květnu či červnu. Takové pobyty jsou ale dost drahé, proto školáci v kvalitnějším prostředí nemohou strávit delší čas. Právě proto se školy hlásily o dotace z fondu, aby mohly pobyty prodloužit, a dát jim tak skutečně ozdravný charakter. Jiné školy se zase na příslib radnice spolehly a teď kvůli zmatku a tanečkům kolem změny statutu nepojedou nikam. Prvním ani druhým až do začátku března nikdo nesdělil zásadní informaci, že se podmínky přidělování dotací budu měnit a tím pádem bude všechno jinak.

Ředitelé základních, ale i mateřských škol nad postupem radnice krčí rameny.

Proč se mění podmínky takříkajíc za jízdy, proč vyřízení trvá tak dlouho? Uvědomují si úředníci, že ozdravný pobyt znamená mimo jiné přesun několika set dětí, že není jedno - zejména v případě předškoláků - kdy se na ozdravný pobyt vydají, že konkrétně malé děti, které si zvykají na zcela nový režim svého života, těžko mohou vyjet daleko od své rodiny v podzimních měsících?

V té souvislosti je skutečně pozoruhodné, že o věci tak složité a zasahující beze sporu několik různých oblastí (přinejmenším školství a zdravotnictví) rozhoduje zrovna (a výhradně) odbor ochrany životního prostředí a komise životního prostředí.

 

Od předvolebních slibů k odborným "stanoviskům" 

Původní Statut fondu, na jehož základě se školy hlásily o dotace na ozdravné pobyty, existuje nejméně od května loňského roku. Ještě tři dny před komunálními volbami bylo podle vyjádření Dalibora Madeje, náměstka primátora pro životní prostředí, všechno v nejlepším pořádku (viz například:

http://www.odsostrava.cz/aktuality-5/prvni-ostravske-deti-na-ozdravne-pobyty-vyrazi-zrejme-na-jare.aspx).

Jenže pak se ukázalo, že nabídka ze strany města je příliš benevolentní a školy je třeba přece jen nějak omezit. A tak se město rozhodlo pravidla pro poskytování dotací změnit.

„Chtěli jsme nechat školám volnou ruku, neměli jsme zájem jim nic diktovat. V září na setkání s řediteli škol jsme jim vysvětlili, na co bude dotace sloužit. Přesto školy žádají o peníze na čtyř až pětidenní výjezdy, což jsou spíše školní výlety než ozdravné pobyty," vysvětlil 15. prosince 2010 náměstek primátora Dalibor Madej (http://www.regiony24.cz/11-105890-ostrava-bude-menit-podminky-pro-dotace-na-ozdravne-pobyty-deti).  Nikdo se ale zřejmě nenamáhal tuto drobnost - že se budou podmínky měnit - oficiálně sdělit také školám. Jejich vedení byla kupodivu právě v tomto období naopak vyzývána k urychlenému vyplnění formulářů a odevzdání žádostí, nejpozději do začátku vánočních prázdnin loňského roku).

 

A prakticky v téže době - 21. prosince 2010 - bylo z ministerstva zdravotnictví do Ostravy odesláno odborné stanovisko "ve věci optimální délky ozdravného pobytu pro děti z oblastí ohrožených znečištěním ovzduší s ohledem na zachování ozdravného efektu tohoto pobytu".

Až do 7. února pak na jeho základě úředníci tvořili nový statut fondu. Tuto naléhavou proměnu totiž právě toho dne projednala komise životního prostředí, doporučila ji ke schválení městské radě  (jednání rady se konalo 15. března) a ta ji nyní předkládá zastupitelstvu města, které o ní bude rozhodovat 30. března 2011...

 

Zápis z jednání Komise životního prostředí  dokládá, že její členové projednali (a schválili) 7. února 2011 žádosti mateřských a základních škol o poskytnutí finanční podpory z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší v celkové výši 4 826 370,00 Kč. Podle starých nebo nových podmínek? Na základě žádostí podaných ještě před "velkým třeskem"? A kdy ten se vlastně v myslích strážců fondu odehrál? Lze jen doufat, jde o dotace školám z městských částí Radvanice a Bartovice, Moravská Ostrava a Přívoz a Mariánské Hory a Hulváky, o nichž se zmiňuje zpráva ČTK z 13. října 2010, dodnes umístěná na webových stránkách oblastního sdružení ODS

(http://www.odsostrava.cz/aktuality-5/prvni-ostravske-deti-na-ozdravne-pobyty-vyrazi-zrejme-na-jare.aspx).

 

Není kam spěchat...

Celé to připomíná pohádku o kohoutkovi, který na konci příběhu leží na zemi, třepotá nožkami a chroptí.

 

Školy mají nyní čas do půlky května k tomu, aby doplnily, opravily a změnily svoje žádosti o dotace na ozdravné pobyty. Podle informace, které školám na začátku března rozeslal odbor ochrany životního prostředí ostravského magistrátu, "aktuální podoba statutu fondu bude uveřejněna v měsíci duben na webových stránkách města Ostravy". Nový statut jasně omezuje termín ozdravných pobytů na hlavní "topnou sezonu", která ale končí právě v dubnu. Těžko si lze představit, že některá z ostravských škol za peníze z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší odjede za zdravým vzduchem ještě v tomto školním roce.

 

Vedoucí pracovníci škol, s nimiž jsme o ozdravných pobytech hovořili, vrtí nad takovou "politikou" hlavami. Jejich názor by se dal shrnout asi následovně: smířili by se se zamítnutím žádosti z konkrétního důvodu, ale takhle to vypadá, že lidé, kteří o dotacích rozhodují a mají je na starosti, nemají o školách a jejich fungování ani ponětí. Navíc je samozřejmě rozdíl mezi základními školami a školami mateřskými, jak ostatně připomíná (ovšem v jiném smyslu) i stanovisko ministerstva zdravotnictví. Jiní už ani hlavami nekroutí - prý jsou už zvyklí a něco takového se dalo čekat. Na ozdravné pobyty prý pojedou, ale protože nedostanou příspěvek ze strany města, budou muset vyrazit postaru, tedy maximálně na týden.

 

V důvodové zprávě, doprovázející projednání změny statutu fondu a připravené pro nadcházející jednání zastupitelstva, najdeme mj. bod "sjednocení termínu pro podání žádostí na následující školní rok (15. května) – tento termín je navrhován s ohledem na délku procesu projednání žádosti (červen – stanovisko KŽP, červenec až srpen – stanovisko KER, OFR, OLP, RM, září – rozhodnutí ZM, říjen – podpis smluv)". Přeloženo z magistrátního ptydepe: žádost školy o dotaci projde šesti různými komisemi a orgány města, takže schvalování žádosti potrvá pouhých pět a půl měsíce.

Když jde o zdraví malých Ostravanů - kam vlastně spěchat?

 

Studie stará třicet let

Pozoruhodný je v souvislosti s proměnou podmínek přidělování dodací ještě jeden detail: stanovisko ministerstva zdravotnictví, na jehož základě byl podle informace z odboru životního prostředí ostravského magistrátu celý proces zastaven a zablokován, vychází ze studie z osmdesátých let minulého století.

"Uvedenou problematikou se v osmdesátých letech minulého století zabývali odborní pracovníci Institutu hygieny a epidemiologie, dnes Státní zdravotní ústav," píše se hned v úvodu onoho zásadního stanoviska.  Potvrzuje - jak jinak - přínosnost ozdravných pobytů, doporučuje minimálně dvoutýdenní pobyty, připomíná nezbytné podmínky pobytů (mj. nezakouřené prostory...) a rozebírá, jak se během pobytu zlepšil krevní obraz sledovaných dětí - to vše bez nějakých konkrétních údajů o tom, odkud byly děti, jejichž krevní obraz byl před třiceti lety zkoumán, jaké konkrétní zátěži byly tenkrát v domácím prostředí vystavovány a nakolik je to vůbec srovnatelné s tím, co jsou nuceny zažívat děti v Ostravě.

Autorka zmíněného stanoviska MUDr. Anežka Sixtová, pověřená vedením odboru OVZ, je nepochybně odbornicí v medicíně. O Ostravě a jejím aktuálním ovzduší má ale patrně stejnou povědomost jako magistrátní úředníci a chodu místních škol. Těžko by jinak mohla tolik zdůrazňovat "topnou sezonu". Nic proti tomu, ale v Ostravě prokazatelně množství prachových částic PM10 a PM2,5 překračují stanovené limity velmi silně i v dalších měsících (viz například v Ostravě-Bartovicích v říjnu loňského roku na:

http://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/exceed/summary/limit2010_0000-00-01_00_00_00_780844_CZ.html).

 

Navíc, jak zcela aktuálně prokázal výzkum odborníků Ústavu experimentální medicíny  AV ČR (na rozdíl od třicet let staré studie Institutu hygieny a epidemiologie), zdraví obyvatel Ostravy (a tedy i jejích nejmenších obyvatel), ohrožuje z více než 50 procent produkce velkých průmyslových firem. O zbylá procenta se dělí doprava a lokální topení, přitom pochopitelně v některých městských obvodech je vliv průmyslových firem daleko vyšší.

 

A co kojenci a chronicky nemocné děti?

Látky obsažené v ostravském ovzduší z dlouhodobého hlediska neoddiskutovatelně ovlivňují zdravotní stav obyvatel regionu. Jak připomíná Dalibor Dostál (na http://www.profit.cz/clanek/nejspinavejsi-misto-v-evrope.aspx), tyto škodliviny poškozují DNA, takže mohou vyvolat řadu vážných onemocnění od  aterosklerózy, Alzheimerovy choroby či cukrovky až po nádorová onemocnění. "Navíc výrazně urychlují proces stárnutí," píše Dostál. "Právě to je důvod, proč lidé na Ostravsku umírají o několik let dříve než v jiných částech země. Vysoké koncentrace škodlivin v ovzduší způsobují i to, že muži na Ostravsku mají v zimních měsících sníženou plodnost, těhotné ženy jsou zase po celý rok s výjimkou jediného měsíce vystaveny prostředí, které může způsobit nižší porodní váhu novorozence a zvýšené riziko komplikací během těhotenství."

 

Ozdravné pobyty v podobě, jak byly zatím prezentovány, jsou ve skutečnosti pouze prvním krokem.  A je velice nešťastné, pokud se úředníkům a zodpovědným politikům rukou společnou a nerozdílnou podaří, že na ozdravné pobyty financované radnicí nevyjede do konce školního roku nikdo nebo skoro nikdo. Nicméně i touto cestou město musí jít a umožňovat školákům a předškolákům alespoň nějakou regeneraci.

Přesto už teď odborníci s praktickou zkušeností s léčbou nemocných dětí poukazují na podstatný nedostatek, svědčící spíše o nedostatečné přípravě ozdravných pobytů. Ty jsou totiž momentálně nabízeny relativně zdravým dětem. Za situace, jaká v Ostravě vládne, je to sice v pořádku, nikdo ale zatím neřeší, jak pomáhat dětem, které už jsou kvůli exhalacím průmyslových podniků dlouhodobě či chronicky nemocné, nikoho také zatím nenapadlo, jak vyjít vstříc maminkám s dětmi v kojeneckém věku. Nejhorší je totiž pro ostravské děti první rok života v ovzduší přesyceném suspendovanými částicemi PM10 a PM2,5 a dalšími zdraví škodlivými látkami. Podle dětské lékařky z Radvanic a Bartovic MUDr. Evy Schallerové je to problém, o němž by se mělo začít diskutovat také. "Tito pacienti potřebují akutní pomoc, fond se jimi ale vůbec  nezabývá," připomíná MUDr.- Eva Schallerová.

 

Ve fondu je přes 10 milionů. Není to málo?

Vzhledem k tomu, že bylo v zájmu politických stran, které vládly (a dosud vládnou) ostravské radnici, aby se o vzniku fondu vědělo, je poměrně slušně známo, kdo a jak do fondu přispěl. Podle informace ing. Pavla Valeriána, Ph.D., vedoucího odboru životního prostředí, bylo ke dni 28. 2. 2011 na účtu fondu 10 358 060 Kč.

 

Příspěvky do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší:

Rok 2010

2 000 000 Kč              OKK Koksovny

  100 000 Kč               Dalkia ČR

  100 000 Kč               BorsodChem MCHZ, s.r.o.

5 000 000 Kč              Statutární město Ostrava

 

Rok 2011

2 000 000 Kč              ArcelorMittal Ostrava, a.s.

5 000 000 Kč              Statutární město Ostrava

 

Informace o tom, proč další znečťovatelé do fondu nepřispěli, odbor ochrany životního prostředí podle ing.  Valeriána nemá  k dispozici. S jednotlivými znečťovateli jednal totiž podle jeho vyjádření náměstek primátora na úseku ochrany životního prostředí Dalibor Madej.

Lze jedině souhlasit s názorem ostravského primátora Petra Kajnara z prosince loňského roku, že "společnost, jako je například ArcelorMittal, která své zisky z České republiky převádí do zahraničí, měla přispět bez váhání tak dvaceti miliony korun" (http://www.regiony24.cz/11-105890-ostrava-bude-menit-podminky-pro-dotace-na-ozdravne-pobyty-deti).

 

 

A jak se velké ostravské průmyslové podniky podílejí na znečištění ovzduší? Údaje z roku 2007 jsou následující:

 

ArcelorMittal Ostrava, a.s.                         78.2 %

OKD, OKK a.s.                                                                       6.3 %

Dalkia Česká republika, a.s.                           5.5 %

EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s.                   3.7 %

Energetika Vítkovice, a.s.                                          3.5 %

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.        1.1 %

Nakolik odpovídá příspěvek těchto firem do fondu určeného ostravským dětem míře, jakou znečišťují ostravské ovzduší, ponechme ke zvážení čtenářům.

 

Změna statutu? Kosmetické úpravy

Máme tedy v Ostravě fond, jehož skutečné využití už několik měsíců povážlivě drhne z důvodů, které by se daly označit za poněkud záhadné. I když se nakonec (snad) podaří odstranit formální nedostatky, podaří se najít soulad mezi možnostmi škol a omezeními, která nový statut přináší, stále to bude málo, jak upozorňuje například dr. Schallerová.    

Změna statutu i přes problémy, které přinesla, neřeší nic skutečně podstatného a  zůstává jen jakousi náplastí. Ponechme stranou, že na zablokování dotací má podíl studie, která vůbec nereflektuje aktuální poměry v Ostravě a že ozdravné pobyty ostravských dětí má v kompetenci resort životního prostředí.

 

 

Ostravak.info Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Odběr článků e-mailem