Statutární město Ostrava

Lukáš Semerák JUDr. Lukáš Semerák

člen rady města, předseda politického klubu Ostravak-SMO,

Email: semerak@ostravak.cz
Michal Mariánek Mgr. Michal Mariánek

náměstek primátora, člen Komise pro sport a volný čas, člen Výboru pro udělování čestného občanství a cen města

Email: marianek@ostravak.cz
Leopold Sulovský Ing. Leopold Sulovský

zastupitel, člen Komise pro sport a volný čas

Email: sulovsky@ostravak.cz
Iveta Vozňáková, doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.

náměstkyně primátora, členka Komise pro strategický rozvoj

Email: ivoznakova@ostravak.cz, ivoznakova@ostrava.cz
Tomáš Málek MUDr. Tomáš Málek

zastupitel, člen Komise sociální, zdravotní a pro rovné příležitosti

Email: malek@ostravak.cz
Bohdan Trojak Ing. Bohdan Trojak

zastupitel, člen Výboru finančního, člen Komise investiční, architektury a rozvoje města

Email: trojak@ostravak.cz
Hana Strádalová Mgr. Hana Strádalová

zastupitelka, členka Komise kultury, členka Komise pro rodinnou politiku.

Email: stradalova@ostravak.cz, hstradalova@ostrava.cz
Břetislav Riger Ing. Břetislav Riger

náměstek primátora, člen bezpečnostní rady

Email: briger@ostravak.cz, briger@ostrava.cz
Petr Mika Mgr. Petr Mika

zastupitel, člen Komise pro rodinnou politiku, předseda Komise pro IT/IS

Email: pmika@ostravak.cz, pmika@ostrava.cz
Vladimír Polák Vladimír Polák

zastupitel, předseda Komise kultury, člen Komise muzejní, letopisecké, názvoslovné a heraldické

Email: polak@ostravak.cz, vpolak@ostrava.cz
Petra Bernfeldová Ing. Petra Bernfeldová

členka Výboru statutového

Email: bernfeldova@moap.ostrava.cz
Michal Nosek Mgr. Michal Nosek

člen Výboru statutového

Email: mnosek@ostravak.cz, mnosek@moporuba.cz
Zdeněk Hübner Zdeněk Hübner

člen Výboru kontrolního

Email: zhubner@ostravak.cz
Petr Jančík, doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.

předseda Komise životního prostředí

Email: jancik@ostravak.cz, petr.jancik@vsb.cz, pjancik@moporuba.cz
Radim Žebrák, Mgr. Radim Žebrák, Ph.D.

člen Komise životního prostředí, člen Komise pro vzdělávání, vědu a výzkum

Email: zebrak@ostravak.cz
Iva Málková, doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.

členka Komise pro vzdělávání, vědu a výzkum

Email: info@ostravak.cz
Jan Šumbera Mgr. Jan Šumbera

člen Komise pro bezpečnost a integrovaný záchranný systém

Email: jsumbera@ostravak.cz
Petr Kausta Mgr. Petr Kausta

člen Komise právní

Email: kausta@ostravak.cz
Dalibor Mouka Dalibor Mouka

člen Komise investiční, architektury a rozvoje města

Email: mouka@moap.ostrava.cz
Pavel Obroučka Ing. Pavel Obroučka

člen Komise pro dopravu

Email: slezska@ostravak.cz
Hana Kobilíková Ing. Hana Kobilíková

členka Komise pro majetek a hospodářskou správu

Email: kobilikova@ostravak.cz
Tomáš Pastrňák, Ing. Tomáš Pastrňák, MBA

člen Komise pro majetek a hospodářskou správu

Email: tpastrnak@ostravak.cz
Martin Drastich, Ing. et Ing. Martin Drastich, Ph.D., MBA

člen Komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy

Email: mdrastich@ostravak.cz, mdrastich@moporuba.cz
Eva Schwarzová Ing. Eva Schwarzová

členka Komise pro strategický rozvoj, členka Výboru finančního

Email: schwarzova@ostravak.cz
Aleš Boháč, Bc. Aleš Boháč, MBA

člen Komise pro dopravu

Email: info@ostravak.cz
Dagmar Hrabovská Mgr. Dagmar Hrabovská

členka Komise sociální, zdravotní a pro rovné příležitosti

Email: dhrabovska@ostravak.cz
Viktor Panuška Mgr. Viktor Panuška

člen Komise pro bezpečnost a integrovaný záchranný systém

Email: vpanuska@ostravak.cz


Ostravak.info Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Odběr článků e-mailem