Lidé

Martin Drastich, Ing. et Ing. Martin Drastich, Ph.D., MBA

zastupitel, místopředseda Komise pro bezpečnost a transparentnost, člen Komise dopravní

Email: mdrastich@ostravak.cz, mdrastich@moporuba.cz
Michal Nosek Mgr. Michal Nosek

zastupitel, člen Komise výstavby, architektury a ekonomického rozvoje, člen Výboru finančního

Email: mnosek@ostravak.cz, mnosek@moporuba.cz
David Nespěšný, Ing. David Nespěšný, MBA

zastupitel, člen Komise pro bezpečnost a transparentnost, člen Komise sociální a bytové

Email: dnespesny@ostravak.cz, dnespesny@moporuba.cz
Bohdan Trojak Ing. Bohdan Trojak

zastupitel, člen Komise pro bezpečnost a transparentnost, člen Komise výstavby, architektury a ekonomického rozvoje

Email: trojak@ostravak.cz
Petra Gembalová Ing. Petra Gembalová

zastupitelka, členka Výboru finančního

Email: pgembalova@ostravak.cz, pgembalova@moporuba.cz
Petr Jančík, doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.

zastupitel, člen Komise pro životní prostředí, člen Výboru kontrolního

Email: jancik@ostravak.cz, petr.jancik@vsb.cz, pjancik@moporuba.cz
David Buzek MUDr. David Buzek

zastupitel

Email: dbuzek@ostravak.cz, dbuzek@moporuba.cz
Ivo Křižák Ivo Křižák

zastupitel, člen Komise dopravní, člen Výboru kontrolního

Email: ikrizak@ostravak.cz, ikrizak@moporuba.cz
Adriána Tošková Mgr. Adriána Tošková

zastupitelka, členka Komise pro školství kulturu, sport a volný čas, členka Komise letopisecké

Email: atoskova@ostravak.cz, atoskova@moporuba.cz


Ostravak.info Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Odběr článků e-mailem