Zprovozněn web Nová tramvaj Poruba

17.02.2017 MÉDIA

Informace o plánovaném projektu nové tramvajové trati v 7. a 8. porubském obvodě poskytuje od úterý 14. února nová informační platforma http://novatramvajporuba.cz. Na ní a na stejnojmenném facebookovém profilu profilu jsou soustředěny všechny dostupné aktuální a spolehlivé zprávy, které se zamýšlenou výstavbou souvisejí.

Jak web, tak facebooková stránka navíc nabízejí i možnost přímého kladení dotazů vedení města nebo dopravnímu podniku.

„Vznik informační platformy Nová tramvaj Poruba je reakcí města Ostravy na zvýšenou poptávku občanů po informacích souvisejících s plánovanou výstavbou prodlouženého tramvajového spojení v 7. a 8. porubském obvodě.  Naším záměrem je poskytovat zájemcům o tuto problematiku údaje, které jsou přesné, úplné a pocházejí z relevantních zdrojů.  Na spuštění portálu Nová tramvaj Poruba naváží další informační aktivity města. Připravujeme setkání se zastupiteli dotčených městských obvodů Poruba i Pustkovec, veřejnou debatu s občany i odborný seminář,“ řekl primátor Ostravy Tomáš Macura.

Kromě vedení města Ostravy na projektu informačního portálu Nová tramvaj Poruba participuje také Dopravní podnik Ostrava, který na něm chce prezentovat nové technologie stavby tratí a konstrukce vozů, které snižují hluk a vibrace z tramvajové dopravy. Projekt rozšíření tramvajové dopravy v Ostravě-Porubě je součástí přijaté dopravní strategie města Integrovaný plán mobility Ostrava. Je v souladu se Strategickým plánem rozvoje města Ostravy do roku 2023.

http://novatramvajporuba.cz

Ostravak.info Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Odběr článků e-mailem