Zlaté medaile profesora MUDr. Jana Janského pro 90 ostravských dárců krve

12.10.2017 MÉDIA

zdroj:novinky.cz (Zprávy) ● 10. 10. 2017,

V pondělí 9. října předal v obřadní síni Magistrátu města Ostravy Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora města Ostravy, devadesáti dobrovolným dárcům krve Zlatou medaili profesora MUDr. Jana Janského za 40 bezplatných odběrů krve.

 

Slavnostní akt se konal za přítomnosti organizátorů akce Oblastního spolku Českého červeného kříže v Ostravě a za účasti zástupců pojišťoven.

V úvodu mluvčí Českého červeného kříže poděkovala všem devadesáti přítomným za jejich počin. Uvedla, že rčení Daruj krev, daruješ život je stále platné a v současné době je stále aktuálnější a naléhavé.

„Dnes jsme předávali Zlaté medaile profesora MUDr. Jana Janského za 40 bezplatných odběrů krve. Je velmi dobré a přínosné, že z počtu dnešních devadesáti oceněných je dvacet žen. Dárci kromě čestných medailí obdrží také dárky od pojišťoven a ocenění také od Magistrátu města Ostravy,” sdělila Marie Cabáková, zdravotní referentka Oblastního spolku Českého červeného kříže v Ostravě.

Každý dobrovolný dárce bezplatného odběru krve obdrží za první odběr půl litru krve nebo krevní plazmy odznáček v podobě krůpěje krve. Po 10 odběrech obdrží Bronzovou medaili, za 20 odběrů Stříbrnou medaili a za 40 odběrů Zlatou medaili profesora MUDr. Jana Janského.

Vyšší ocenění je Zlatý kříž ČČK 3. třídy za 80 odběrů, Zlatý kříž ČČK 2. třídy za 120 odběrů a Zlatý kříž ČČK 1. třídy za 160 bezplatných odběrů krve. Jelikož mnoho dárců pokračuje v dárcovství krve, rozhodlo ústředí Českého červeného kříže o udělení - Plaketa ČČK "Dar krve - dar života" za 250 odběrů.

„Cíleně daruji krev od studia na vysoké škole, někdy od roku 1992. Dárcovství jsem přerušila v době těhotenství, porodu, v době kojení a na mateřské jsem také krev nedávala. Pak jsem se postupně k dárcovství krve vrátila. Začala jsem spíše ze zvědavosti, ale potom se z toho stal zvyk, část mého života a beru to automaticky. Krev daruji tak třikrát do roka, ale krevní plazmu dávám častěji,” svěřila se Hana Fialová z Ostravy.

Profesor MUDr. Jan Janský (1873-1921) byl český sérolog, neurolog a psychiatr. Je objevitel čtyř základních krevních skupin, které později byly pojmenovány A, B, AB a O. Byl propagátorem dárcovství krve.

 
Ostravak.info Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Odběr článků e-mailem