Zástupci firem a institucí z Česka, Polska a Slovenska řešili v Ostravě možnosti spolupráce

27.06.2017 MÉDIA

zdroj:parlamentnilisty.cz (Zprávy) 

V Ostravě se konalo XXIII. Setkání podnikatelů České, Polské a Slovenské republiky za účasti zástupců ministerstev, velvyslanectví, představitelů regionů a firem z různých oborů. Pracovní část byla tentokrát zaměřena kromě obchodní bilance také na energetickou bezpečnost a problémy trhu práce v České, Polské a Slovenské republice.

 

Na podporu byznysu proběhlo zároveň B2B jednání firem z automobilového a strojírenského průmyslu. Cílem tradičního setkání, kterého se letos zúčastnilo cca 200 osob, je podpora exportu českých firem do Polska a Slovenska a rozvoj vzájemné spolupráce firem, regionů i států.

„Polsko a Slovensko jsou po Německu dva nejvýznamnější obchodní partneři České republiky. To je dobrý základ pro spolupráci na všech úrovních. Kromě obchodní bilance nás ale musí zajímat i další témata. Společně totiž stojíme před řadou problémů, které se dotýkají a dotknou střední Evropy, ať už v otázkách energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů, nebo v hutním průmyslu a hornictví, ale i v oblasti imigrační politiky EU a trhu práce. Naším úkolem je postavit se těmto problémům čelem a společně,“ řekl v úvodu konference Jiří Cienciala, vládní zmocněnec a předseda představenstva Česko-polské obchodní komory.

„Obrat s Polskem každoročně roste a v roce 2016 převýšil 19 miliard Eur. Obchodní spolupráce je na velmi dobré úrovni. Co trochu zaostává, je vzájemný cestovní ruch,“ uvedla Grażyna Bernatowicz, velvyslankyně Polské republiky v Praze. „Polsko si udržuje mezi partnery ČR v posledních deseti letech nepřetržitě 3. místo podle výše dosaženého obratu. V průběhu roku 2016 se dokonce díky poklesu obratu se Slovenskem posunulo na 2. místo za Německo,“ doplnil Petr Darmovzal, obchodní rada ČR ve Varšavě. Největší podíl ve vzájemném obchodu představují stroje a přepravní zařízení. Často se hovoří o potravinách, ty však představují (společně s živými zvířaty) jen 11 % dováženého zboží z Polska do ČR. Je ale faktem, že více potravinářského zboží se k nám dováží z Polska než naopak. „Zatímco celkově dovoz polského zboží v posledních 5-ti letech převyšuje vývoz z ČR, se Slovenskem je to dlouhodobě opačně. V ČR působí 2200 podnikatelů polské národnosti a přes 15 tisíc Slováků,“ sdělil Robert Szurman, státní tajemník Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Důležitost obchodní spolupráce potvrdili ve svých vystoupeních i představitelé diplomacie a regionů, například za hostitelskou instituci Iveta Vozňáková, náměstkyně primátora Ostravy. Shodli se na tom, že prostor se nabízí zejména v oblasti energetiky, životního prostředí, dopravní infrastruktury a cestovního ruchu. „Některé společné projekty se už podařilo prosadit v rámci uskupení TRITIA, které na ně získalo evropské dotace,“ potvrdil hejtman MS kraje Ivo Vondrák. TRITIA je evropské seskupení pro územní spolupráci, které zahrnuje Žilinský samosprávný kraj, Opolské vojvodství, Slezské vojvodství a Moravskoslezský kraj. Například právě v těchto dnech se rozbíhá projekt AIR TRITIA, zaměřený na měření kvality ovzduší na celém území Tritie. Výsledkem by měly být návrhy konkrétních opatření pro státní i soukromou sféru. „V červenci bude zahájen projekt TRANS TRITIA, který má zmapovat infrastrukturu nákladní dopravy a navrhnout optimální model systému transportu pro další využití. Připraven je také projekt síťování start-upů v rámci V4,“ doplnila Marta Slavíková, ředitelka Evropského seskupení územní spolupráce TRITIA.

Na diskusních panelech zazněly zkušenosti i zajímavé náměty. Za brzdu rozvoje energetiky a decentralizovaných zdrojů účastníci označili velké množství regulací, které omezují firmy. Shodli se také na tom, že legislativa ve všech třech zemích dává přednost velkým zdrojům a velkým firmám. Co se týče problematiky trhu práce, potvrdilo se, že nedostatek techniků trápí nejen ČR. Za hlavní příčinu firmy považují vzdělávací systém, který nedokáže pružně reagovat na potřeby trhu práce. Zástupce Sdružení pro rozvoj MS kraje prezentoval Moravskoslezský pakt zaměstnanosti a představil projekt KOMPAS – barometr budoucího trhu práce, soutěžní projekt School Friendly a pilotní projekt ověřování duálního systému v MS kraji, do kterého jsou zapojeni velcí zaměstnavatelé regionu a střední školy. Tzv. duální systém nebo jeho prvky se zavádí i na Slovensku a v Polsku, ale s různou mírou intenzity i úspěšnosti. Zřejmě nejdále je Slovensko, kde funguje speciální Rada zaměstnavatelů pro systém duálního vzdělávání, jak potvrdil Ján Míšura, ředitel Slovenské obchodní a průmyslové komory v Žilině. Instituce napříč regiony se snaží vytvářet systémy, které by dokázaly lépe spárovat poptávku s nabídkou. Zástupce Opolského vojvodství nabídl k využití a sdílení jejich fungující on-line platformu e-veletrh trhu práce. Na fóru zazněly také zkušenosti se zaměstnáváním cizinců. Všechny zaujaly poznatky české firmy KES Kabelové systémy, která zaměstnává 350 polských žen, nebo zajímavé postřehy polské agentury, která má za sebou už i zprostředkování práce pro lidi z Bangladéše a Nepálu.

Setkání pořádala Česko-polská obchodní komora ve spolupráci s Generálním konzulátem Polské republiky v Ostravě a dalšími institucemi a partnery z Polské, České a Slovenské republiky. Program začal na Magistrátu města Ostravy a v odpoledních hodinách pokračoval v zahradách Generálního konzulátu PR v Ostravě, kde měli zástupci firem a regionů prostor jak ke kooperačním jednáním firem, tak i k neformálním diskusím, při kterých se každoročně zrodí řada nových osobních a obchodních kontaktů.

Česko-polská obchodní komora je nejen organizátorem tradičních setkání firem, ale především pomáhá firmám s prezentací a propagací za hranicemi, zprostředkovává jednání mezi firmami, pomáhá zakládat firmy, vyhledávat obchodní partnery, vhodné prostory i zaměstnance, organizuje mise a společné účasti na mezinárodních veletrzích, zajišťuje odborné konzultace, poradenský servis, překlady a tlumočení nebo analýzy a průzkumy trhu.

 

 
Ostravak.info Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Odběr článků e-mailem