Stavba mostů přinese změnu dopravy

17.03.2017 MÉDIA

zdroj: média

Havarijní stav dvou mostů v Plzeňské ulici si vyžádá jejich demolici a postavení dvou nových mostů. Zatímco automobilové dopravy se týkají jen minimální omezení, tramvajovou dopravu na mostech zajistí od června do poloviny září autobusy. O podrobnostech týkajících se výstavby mostů i změn v dopravě informoval náměstek primátora Břetislav Riger.

 

 

Oba mosty v Plzeňské ulici v obvodu Ostrava-Jih budou postupně strženy a nahrazeny novými. „Jedná se o tramvajový most přes Rudnou ulici a další tramvajový most přes železniční a tramvajovou trať směrem k Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih.

Součástí stavby jsou přeložky a úpravy inženýrských síti a rekonstrukce veřejného osvětlení pod mostem v Rudné ulici. Celková délka upravovaného úseku obou mostů je 218 metrů,“ sdělil náměstek primátora Břetislav Riger.

Demolice obou mostů se uskuteční v termínu od 4. do 25. dubna, přičemž bourání je naplánováno i v nočních hodinách, aby byla co nejméně narušena železniční doprava pod jedním z mostů.  Noční práce proběhnou o víkendech z 15. na 16. dubna a z 22. na 23. dubna.

Silniční doprava v Plzeňské ulici zůstane zachována, může být ale částečně omezena a svedena do jednoho jízdního pruhu v každém směru.

Krátkodobá výluka tramvají se týká úseku pod mosty, a to od 15. do 22. března kvůli vytvoření tzv. splítky kolejí, která umožní jednosměrný kyvadlový provoz.

Dlouhodobá výluka tramvají je naplánována v Plzeňské ulici od 1. dubna do 15. září. „Tramvaje pojedou po objízdné trase od mostu Mládeže přes vítkovické nádraží, Závodní ulicí a u Hulvácké ulice a sadu Družby se napojí na Plzeňskou,“ popsal Břetislav Riger.

Náhradní dopravu v části Plzeňské ulice zajistí autobusy. Ve směru na Dubinu vyjedou od Ferony a budou zastavovat na úrovni zrušených tramvajových zastávek Hulvácká, Dolní a Tylova, jen zastávka most Mládeže bude zrušena i pro autobusy.  Ve zpátečním směru na centrum budou autobusy namísto tramvajové zastávky ÚMOb Jih vyjíždět z Horní ulice, zastávka most Mládeže je zrušena i v tomto směru a další zastávky budou v Plzeňské na úrovni tramvajových zastávek Tylova, Dolní a Hulvácká. Protože v tomto směru autobus nemůže zastavit naproti Ferony, přejede do protisměru a zastaví přímo u Ferony.

„Demolici a výstavbu nových mostů provede vítěz veřejné zakázky – společnost Metrostav. Cena prací je 89,3 milionu korun včetně DPH. Dalších 20 milionů korun stojí přeložky tramvají a náhradní autobusová doprava,“ upřesnil Břetislav Riger.

Ostravak.info Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Odběr článků e-mailem