Síť cyklotras a cyklostezek se prodlužuje

18.08.2017 MÉDIA

zdroj:parlamentnilisty.cz 

Bezmála 8,6 kilometru cyklostezek a cyklotras za částku překračující včetně DPH 43,5 milionů korun vybuduje letos město Ostrava. Mezi nejdůležitější bude patřit 4,5kilometrová cyklistická stezka ulice Proskovická – Blanická, která propojí točnu ve Výškovicích se Starou Bělou. 16. srpna o tom informoval náměstek primátora pro investice Břetislav Riger.

 

Součástí nové trasy spojující Výškovice se Starou Bělou bude i pás pro chodce. Stezka, která by měla být uvedena do provozu v listopadu, tak výrazně přispěje ke zlepšení bezpečnosti provozu na místních úzkých komunikacích. Náklady na její výstavbu překročí 20 milionů korun

Mezi významné cyklotrasy bude patřit 2,6kilometrová komunikace pro cyklisty spojující ulice Starobní, Provaznickou a Dr. Martínka v Hrabůvce s kolonií Jeremenko ve Vítkovicích. „Ta navazuje na další tratě a má velký význam pro průjezdnost Ostravou,“ uvedl náměstek Riger. Stavba za 14,5 milionu korun má být dokončena v prosinci.

Neméně důležitá je i poslední rozestavěná cyklostezka o délce téměř 1,5 km, která vede od Průmyslové ulice podél Výstavní a Novinářské na Baarovu ulici. Stavba s náklady téměř 9 milionů korun, která propojí již vybudované cyklotrasy v městském obvodě Mariánské Hory a Hulváky, je financována z Integrovaného regionálního operačního programu EU (IROP). Realitou by se měla stát do konce roku.

Předpokládané náklady by měly dosáhnout téměř 58 milionů

Další komunikace pro cyklisty nebo cyklisty a pěší bude město budovat v letech 2018 a 2019. V návaznosti na aktuální výzvu IROP Cesta do zaměstnání budou vznikat zejména tam, kde budou využívány pro pravidelné dojíždění do práce. Jedná se o trasy Nová Ves – vodárna, ulice 17. listopadu – Vědeckotechnologický park a ulice Želivského v Nové Bělé – ulice Na Rovince v areálu Průmyslové zóny Hrabová.

Mimo výzvu IROP jsou v plánu cyklostezka Hornopolní – Varenská – Hollarova a cyklistická trasa vedoucí z terminálu Hulváky na Stojanovo náměstí v Mariánských Horách. Předpokládané náklady na výstavbu cyklotras a cyklostezek by měly v letech 2018 a 2019 dosáhnout téměř 58 milionů korun.

 
Ostravak.info Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Odběr článků e-mailem