Ostrava žádá tunel v centru města

22.01.2018 MÉDIA

zdroj:● Právo - Severní Morava a Slezsko; 

Kdy bude dokončena rychlostní silnice na Místecké ulici v centru Ostravy, kde brzdí dopravu zúžení ze čtyř pruhů do dvou, se neví.

 

Město společně s centrálním obvodem totiž nesouhlasí s technickým řešením odhlučnění komunikace pomocí čtrnáctimetrové skleněné stěny, které navrhlo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR. Navíc město s obvodem odmítá rozdělení centra čtyřproudovou silnicí. Přichází proto se svým řešením, chce tuto část Místecké, mezi Frýdlantskými mosty a mostem na Českobratrské, svést pod zem. S tím však podle informací Práva ministerstvo dopravy ani ŘSD nesouhlasí. „Hluková studie zpracovaná v rámci dokumentace EIA prokázala, že hlukové limity jsou splnitelné výstavbou dostatečně vysoké protihlukové stěny. Na společném projednávání město Ostrava však s tímto závěrem hlukového posouzení bez dalšího nesouhlasilo a zadalo si dle našich informací zpracování alternativního (zahloubeného a částečně překrytého – tunelového) technického řešení stavby, spolu s posouzením podílu tranzitní dopravy v daném místě,“ sdělila Právu mluvčí ŘSD Nina Ledvinová. Dodala, že po dokončení této studie tedy bude ŘSD s Ostravou a příslušnou krajskou hygienickou stanicí dále projednávat navržená technická řešení. „Za ministerstvo dopravy a ŘSD se kloníme k takovému technickému řešení, které splní požadované hlukové a jiné limity a bude zároveň ekonomicky efektivní,“ doplnila Ledvinová s tím, že v tuto chvíli se jako levnější varianta jeví stavba protihlukové stěny, a ne zahloubení. Také některým ostravským občanským demokratům a pirátům se rozhodnutí vybudovat tunel nelíbí. Poukazují na vysokou cenu a zdržení stavby. Podle radního pro dopravu města Ostravy

Lukáše Semeráka (Ostravak) je ale vše jen politický boj. „Pár lidí hledá problém tam, kde není,“ reagoval Semerák, který je zároveň také zastupitelem Moravské Ostravy. „Řešení ŘSD je absolutně bezohledné vůči lidem, co tam bydlí, a je naprosto bezohledné vůči centru města. Loni jsme slavili 750 let vzniku města, a to město vzniklo právě v těch místech, kudy chce ŘSD tu ,dálnici‘ na Místecké vézt. Tam, kde si Praha zahloubí magistrálu, tak tam by si ji Ostrava nechala postavit? A s ní i šílenou skleněnou stěnu, která má obyvatele a děti ve škole chránit od hluku? Padl i návrh, ať lidi vystěhujeme a domy zbouráme. Vždyť tam stojí i městská nemocnice, která letos oslaví 120 let,“ zlobil se Semerák. Podle něj je nyní ve hře pouze varianta tunelu, přestože je dražší. „Teď probíhá měření intenzity provozu na Místecké. Pokud zjistíme, že převažuje tranzitní doprava, tak zadáme studii proveditelnosti zahloubení silnice. To znamená, že v polovině letošního roku už bychom mohli vědět, zda tunel lze postavit, či nikoliv,“ shrnul Semerák.

Řešení ŘSD je bezohledné vůči lidem, co tam bydlí

 

 
Ostravak.info Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Odběr článků e-mailem