Očista podchodů Frýdlantských mostů úspěšně pokračuje a chýlí se ke konci

12.10.2017 MÉDIA

zdroj: novinky.cz (Zprávy) ● 10. 10. 2017, 

Koncem června začaly první práce na očistě podchodů Frýdlantských mostů na náměstí Republiky v Ostravě. Tento dopravní a přestupní uzel městské hromadné dopravy (MHD) byl jakýmsi vřídkem v této oblasti. Bylo rozhodnuto, že do konce října 2017 dojde k očistě podchodů a nástupišť.

 

Stavba Frýdlantských mostů pod ulicemi 28. října, Vítkovickou a Senovážnou byla zahájena v roce 1977. Provoz na dopravním uzlu odstartoval 25. listopadu 1984 a stavba byla ukončena v roce 1986. Podle dostupných informací proběhla v roce 2009 rekonstrukce tramvajové trati, která byla dokončena v listopadu v témže roce. Opravy, rekonstrukce a očista se netýkala podchodů.

K ráznému ukončení nepříjemného, nečistého a škaredého prostředí podchodů Frýdlantských mostů došlo letos v červnu na popud radního města Ostravy JUDr. Lukáše Semeráka, který má v gesci odbor dopravy a dopravních správních činností.

„Po složitém a poměrně dlouhém jednání se podařilo dát dohromady všech pět správců jednotlivých částí podchodů Frýdlantských mostů, což jsou: Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Dopravní podnik Ostrava a. s., Ostravské komunikace a. s., Moravskoslezský kraj a statutární město Ostrava. Domluvili jsme se, že začne očista podchodů, aby došlo k jasnému a očividnému zkulturnění oblasti, kterým prochází množství lidí,” informoval Lukáš Semerák.

Od začátku prázdnin v oblasti podchodů Frýdlantských mostů dochází k intenzivní očistě. Byly již ošetřeny sloupy, natřeny žlutou barvou. Byly očištěny stěny podchodů, natřeno žlutou barvou zábradlí vedoucí v podchodech, očištěny stěny východů ze tří nástupišť a natřeny novou šedou barvou. Byly opraveny kanálky, které odebírají vodu se spádů odchodů a příchodů na nástupiště. Taktéž byly očištěny od malovánek schody vedoucí na ulici Místeckou.

Nástupiště byla natřena modrou a šedou barvou a zušlechtěny lavičky na nástupištích. V podchodu jsou již dávno funkční veřejné WC, které se dají použít za 5 Kč. Mimo to tam jsou dva obchody, tři stánky a také fungující denní Bar Metro.

„V celém objektu, především na nástupištích, se v této době instaluje 29 bezpečnostních kamer, z nichž nejméně čtyři budou otočné, což znamená, že budou poskytovat informace o počtu cestujících v oblasti. Teprve po zprovoznění těchto kamer bude instalováno nové osvětlení. V objektu bude asi 300 moderních bezpečnostních svítidel. Předpokládáme, že se tím zlepší a zkulturní prostředí podchodů, a že se budou cestující a lidé, kteří Ostravu navštěvují, cítit komfortněji a především bezpečně,” uvedl Lukáš Semerák.

Náklady na očistu a rekonstrukci podchodů přišly zhruba na téměř 6 miliónů korun, nejdražší je osvětlení. Podle domluvy s městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz bude po dokončení prací zintenzivněn úklid v celém areálu.

„Velmi mě mrzí, že již někteří lidé opět ničí společný majetek. Na některých místech (nově natřených zábradlích) se objevují znovu nápisy. Není to pro nás plus, že bychom polevili. Naopak. Půjdeme dál. Jsem přesvědčen, že většina uživatelů MHD je slušných, a že ty méně slušné snad přesvědčíme,” dodal Lukáš Semerák.

 

 
Ostravak.info Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Odběr článků e-mailem