Nemocnice obnoví přístrojové vybavení

14.11.2017 MÉDIA

Město Ostrava poskytlo Městské nemocnici 36,5 milionu korun na nákup nových lékařských přístrojů. Dochází tak k obnově přístrojů, které jsou v provozu někdy až 12 let, operační mikroskop na sále oftalmologie byl využíván dokonce 22 let. Nové technologie umožní poskytovat pacientům lepší péči.   

 

„Městská nemocnice Ostrava disponuje lékařskými přístroji v hodnotě jedno miliardy korun. Ideální by bylo, kdyby se ročně použilo 100 milionů korun na jejich obnovu, což se v minulosti nedělo,“ uvedl náměstek primátora Michal Mariánek. Nemocnice letos vyčlenila ze svých prostředků na obnovu lékařských přístrojů 55 milionů korun. Město přidalo z fondu, který zřídilo právě pro tuto nemocnici, dalších 36 milionů korun. „Celkovou částkou se přibližujeme ke sto milionům a chceme se držet této hranice i do budoucna, aby mohly být lékařské přístroje postupně obnovovány,“ dodal Michal Mariánek.

Nemocnice za 91,5 milionu korun pořídí monitory životních funkcí na oddělení kardiologie a dětského lékařství, operační mikroskopy pro neurochirurgii a urologii a rentgenové přístroje pro neurologii, urologii a dětské lékařství. Nejdražším přístrojem bude neurochirurgický operační mikroskop v hodnotě 12,5 milionu korun, který nahradí stávající požívaný od roku 2008. Nový přístroj umožní lepší vizualizaci tkání a tím usnadní kontrolu odběru operovaného tumoru i z hůř přístupných míst. Pro pacienta bude operační zákrok bezpečnější a minimalizují se tím pooperační komplikace.

 
Ostravak.info Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Odběr článků e-mailem