Město Ostrava má rekordní přebytek v hospodaření za rok 2016

23.06.2017 MÉDIA

zdroj:ostrava-online.cz (Regionální zprávy) 

Ostravští zastupitelé ve středu 21. června rozhodli o rozdělení částky ve výši 1,034 miliardy korun. Pochází z rekordního přebytku hospodaření města Ostravy, který vznikl zejména navýšením daňových příjmů a úsporami v běžných a kapitálových výdajích města.

 

Daňové příjmy v roce 2016 narostly o 477 milionů korun, úspory v běžných výdajích byly na úrovni 295 miliónů a úspory v kapitálových výdajích města činily 140 miliónů korun. Dalším zdrojem přebytku jsou například vyšší nedaňové příjmy z pronajímání movitého i nemovitého majetku.

Přebytky hospodaření budou směřovat do tří základních oblastí - městským obvodům, organizacím, které zřídilo město Ostrava a na rozvojové aktivity, například do Fondu pro strategické investice a na výkupy pozemků a nemovitostí.

„Rekordní přebytek hospodaření má nejen město, ale také některé městské obvody. Zmínil bych například Jih s 237 miliony korun a Porubu s 97 miliony. I přesto zhruba čtvrtinu městského přebytku pošleme právě obvodům. Pokračujeme tak ve slíbeném navyšování transferů městským obvodům,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

Pro městské obvody je v přebytku rezervována částka téměř 264 milionů korun. Určena je nejen na neúčelové a účelové dotace, ale také na investiční akce obvodů, které budou realizovány investičním odborem magistrátu města - 110 milionů korun. Jedná se například o rekonstrukci Pustkovecké ulice, rekonstrukci tramvajových mostů Plzeňská anebo opravy vodovodů a kanalizací.

„Z přebytku hospodaření pošleme část našim organizacím na navýšení platů. Reagujeme tím nejen na schválené legislativní úpravy. Platy budou zvýšeny zdravotníkům, zaměstnancům sociálních služeb, v kulturních institucích i v dopravním podniku,“ dodala náměstkyně primátora Iveta Vozňáková.

Městské nemocnici Ostrava bude poskytnuta částka 239 milionů, z toho 120 milionů do Fondu pro rozvoj nemocnice a 99 milionů na navýšení platů jejích zaměstnanců.

Do sociální oblasti poputuje 32,7 milionů korun. Z toho 14 milionů na platy zaměstnanců příspěvkových organizací a 13 milionů na rekonstrukci střechy Domova Magnolie.

Oblast školství bude posílena částkou 14,3 milionů korun. Klíčové je posílení dotačního programu Talentmanagement, a to o 10 milionů korun.

Do oblasti kultury bude zapojeno téměř 36 milionů korun. Polovina z této částky je určena na navýšení platů pro příspěvkové organizace na základě schválené legislativní úpravy.

Oblast dopravy bude posílena částkou 111,5 milionů korun. Většina je určena pro Dopravní podnik Ostrava, 45 milionů na platy zaměstnanců a 50 milionů na navýšení kompenzace za poskytování veřejné služby.

Sportovní oblast získá z přebytku hospodaření 60,5 milionů korun, zhruba polovina z této částky je určena na výstavbu druhé etapy sportovního areálu U Cementárny.

Na výkupy nemovitostí připadne 133,5 milionů korun.

Na odpisy svěřeného dlouhodobého majetku příspěvkových organizací zřízených městem je určena částka 26,2 milionů korun. Od letošního roku tak budou dostávat příspěvkové organizace finanční prostředky na opravu a údržbu svého nemovitého majetku. Dříve musely o příspěvky žádat město.

Rozpočtová rezerva města bude posílena o 20,7 milionů a částka 60 milionů korun připadne do rezervy na strategické projekty.

Zbývajících 35 milionů bude určeno na pokrytí nákladů na hybridní poštu – 5 milionů korun, dofinancování nákupu 4 aut pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ve výši 13,3 milionů korun a na opravu teras Slezskoostravského hradu připadne 8,1 milionů korun.  redakce Ostrava Online

 

 
Ostravak.info Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Odběr článků e-mailem