Je znám vítězný návrh na proměnu náměstí Msgre Šrámka

23.06.2017 MÉDIA

zdroj:ostrava-online.cz (Regionální zprávy) 

Porotci vybrali vítězný návrh revitalizace veřejného prostoru náměstí Msgre Šrámka. Posuzovali dvacítku odevzdaných návrhů architektonicko-urbanistické soutěže, jejímž úkolem bylo řešení veřejného prostoru náměstí s detailním zaměřením na předprostor vstupu do katedrály Božského spasitele. Porota jako vítězný návrh označila práci architektů Martina Surovce z Prahy a Miroslavy Šešulkové z Brna. Po radních města, kteří vítěze schválili v úterý 13. června, získal návrh také souhlas ostravských zastupitelů.

 

Vítěznou práci označili porotci jako nejzdařilejší řešení prostoru náměstí, kdy autoři citlivými zásahy, založenými na dvou jednoduchých principech, dosáhli omezení statické dopravy v místě i vytvoření tří prostorů přiléhajících ke katedrále, navíc s vlastní charakteristickou identitou pro každý z nich. Autoři zároveň nalezli vhodné místo pro umístění uměleckého díla, které bude připomínat odkaz monsignora Dr. Jana Šrámka. V jejich návrhu je také parkování podél jednosměrné komunikace a situační řád, který umocňuje důstojnost náměstí, jeho charakter a klid, zároveň ale nevylučuje možnost odpočinku nebo kulturní aktivity.

„V první polovině roku jsme stihli vyhlásit tři architektonické soutěže a také schválit jejich vítěze. Věřím, že si naší snahy o hledání zajímavých řešení pro přeměnu prázdných míst i budov v Ostravě všimla nejen obec architektů, ale také veřejnost. V tomto případě se nám sešla rovná dvacítka návrhů, ze kterých porota vybrala ten nejlepší. V hledání zajímavých řešení pomocí architektonických soutěží budeme pokračovat i nadále. Naši architekti už teď intenzivně připravují podzimní soutěž na koncertní halu, kterou v Ostravě postavíme v následujících letech a také na novostavbu bytového domu Kostelní v Biskupské ulici v Moravské Ostravě,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

Porota se nad odevzdanými soutěžními návrhy sešla ve čtvrtek 8. června v tomto složení: závislí členové poroty - primátor Ostravy Tomáš Macura, radní města Lukáš Semerák, vedoucí odboru Útvaru hlavního architekta MMO Cyril Vltavský a dále nezávislí porotci, architekti Adam Gebrian, Tadeáš Goryczka, Ondřej Vysloužil a Martin Chválek.

V podmínkách soutěže, která začala ve středu 19. dubna, bylo uvedeno, že autoři mají respektovat dlouhodobý záměr dostavby městského bloku vedle obchodního domu Horník a uvažovaný vjezd do podzemních podlaží pod plánovanou zástavbou pod Masarykovým náměstím, ale také provozní potřeby katedrály Božského Spasitele a Divadla Jiřího Myrona, jehož rekonstrukce bude zahájena ještě v letošním roce a jejíž součástí bude například kavárna s vchodem na náměstí.

 
Ostravak.info Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Odběr článků e-mailem