Dny proti chudobě: setkání u táborového ohně i výstava fotografií Jindřicha Štreita

09.10.2017 MÉDIA

zdroj: doo.cz (Regionální zprávy) ● 6. 10. 2017, 

Dvanáctý ročník Dnů proti chudobě v Ostravě pořádaný Armádou spásy a Charitou Ostrava má za cíl znovu otevřít témata chudoby, sociálního vyloučení a nutnosti existence podpory pro lidi, kteří jsou jimi ovlivňování.  

Na úvod kampaně proběhne Ekumenické setkání určené pro lidi bez domova, pracovníky poskytovatelů sociálních služeb i širokou veřejnost, které nabídne duchovní podporu při hledání cest k řešení obtížných životních situací spojených s chudobou. Setkání proběhne 9. října 2017 od 8.00 hodin v Domově Přístav Armády spásy.

Na Ostravské univerzitě se uskuteční 10. října 2017 od 14.00 hodin Odborný seminář s tématy: Chudoba v nás a kolem nás, Výsledky výzkumu zdraví obyvatel azylových domů, Život seniorů na hranici chudoby a Přehlížená chudoba. Řečníky budou Dr. Vladimír Šiler, katolický kněz Mgr. Vítězslav Řehulka a dva studenti Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity.Tentýž den večer od 18:00 h se bude konat tradiční Setkání u společného ohně. Jedná se o setkání sociálně vyloučených lidí, pracovníků poskytovatelů sociálních služeb, zástupců veřejné správy, politiků a veřejnosti, k diskusi o problému chudoby a lidské důstojnosti. Podobná setkání u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby ustanoveného OSN na 17. října probíhají i na dalších místech ČR i v celé Evropě.

Ve čtvrtek 12. října bude zahájena výstava fotografií prof. Jindřicha Štreita s názvem „Domov bez domova“ v ostravském obchodním centru Fórum Nová Karolina. „Snímky Jindřicha Štreita umožňují nahlédnout do životů lidí, kteří jsou v těžké sociální situaci na okraji společnosti a zároveň upozorňují na problém chudoby,“zve ke zhlédnutí ojedinělých snímků z reálného prostředí vyloučených lokalit Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava. Fotografie vznikaly ve spolupráci s terénními pracovníky Armády spásy a Charity, kteří k lidem bez domova dochází, aby jim nabídli podporu směřující ke zlepšení jejich situace.

„Každý den v každém počasí do terénu vychází minimálně dva terénní sociální pracovníci na námi známé lokality města, anebo mapují nová místa v terénu. Svou prací se snaží podchytit a pomoci co nejvíce lidem bez přístřeší zmírnit či řešit jejich krizovou situaci. Do terénu spolu s terénními sociálními pracovníky vyjíždí 1x týdně i MUDr. Pekárková, dobrovolná lékařka z Armády spásy, a pomáhá lidem bez přístřeší odbornou zdravotní pomocí,“ popisuje terénní práci ředitel Armády spásy Tomáš Surovka.

Charita Ostrava a Armáda spásy provozují za finanční podpory statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje celoročně řadu sociálních služeb vedoucích ke zmírnění projevů chudoby u lidí, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Jsou to zejména nízkoprahová denní centra, noclehárny, azylové domy, služby sociální rehabilitace v tzv. startovacích bytech nebo v rámci sociálně aktivizačních programů, ale i sociální poradny a nízkoprahové zařízení pro mladé lidi. Služby jsou poskytovány na základě křesťanských hodnot. Ročně využije těchto služeb v Armádě spásy asi 2000 osob, v Charitě Ostrava přibližně 2500 osob.

Aktivity ke Dnům proti chudobě v Ostravě proběhnou pod záštitou náměstka primátora města Ostravy Mgr. Michala Mariánka. Finančně jsou podporovány statutárním městem Ostrava.

 
Ostravak.info Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Odběr článků e-mailem