Finanční podpora

27.01.2011

Vážení dárci,

v případě, že jste se rozhodli podpořit naše politické hnutí OSTRAVAK finančním darem převodem na náš bankovní účet, je nutno, abyste si vytiskli dvě vyhotovení darovací smlouvy, vyplnili  nacionále dárce (podle typu smlouvy – fyzická nebo právnická osoba) a obě vyhotovení podepsali a odeslali na naši adresu Brandlova 1267/6, 702 00 Ostrava,Moravská Ostrava.

Vzory darovacích smluv jsou ke stažení níže pod textem.

Poté, co nám bude Vámi darovaná finanční částka připsána na náš bankovní účet, bude Vám jedno vyhotovení darovací smlouvy, podepsané i za naší stranu, zasláno poštou zpět na Vaši adresu.

U zadávání variabilního symbolu při bankovním převodu u dárce-fyzické osoby uveďte své rodné číslo a v případě právnické osoby uveďte IČ právnické osoby.

Transparentní účet

Od září  2016 máte možnost sledovat veškeré transakce na našem účtu formou zveřejnění každoměsíčního elektronického výpisu  na stránkách KB.

Transparetní účet OSTRAVAK

Pokud budete mít zájem nás finančně podpořit budeme rádi, Vaše jméno bude následně figurovat v seznamu dárců ve výroční zprávě, ale i jako položka ve výpisu z transparentního účtu.Ostravak.info Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Odběr článků e-mailem